Преглед на файлове

(nr.shore) bump version to 0.0.31.post1

master 0.0.31.post1
Niklas Rosenstein преди 8 месеца
родител
ревизия
50c15502ec
Подписан от: NiklasRosenstein <rosensteinniklas@gmail.com> GPG ключ ID: 06D269B33D25F6C6
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      package.yaml
  2. +1
    -1
      src/shore/__init__.py

+ 1
- 1
package.yaml Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
name: nr.shore
version: "0.0.31"
version: "0.0.31.post1"
license: MIT
url: https://git.niklasrosenstein.com/NiklasRosenstein/shore
description: |


+ 1
- 1
src/shore/__init__.py Целия файл

@@ -1,3 +1,3 @@

__version__ = '0.0.31'
__version__ = '0.0.31.post1'
__author__ = 'Niklas Rosenstein <rosensteinniklas@gmail.com>'

Зареждане…
Отказ
Запис